Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

noquestions
1066 196f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawakened awakened
4042 d6d8 390
noquestions
0773 ce90 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 13 2017

noquestions
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

April 11 2017

noquestions
3355 0321 390
Reposted fromronniie ronniie viapoczekalniadusz poczekalniadusz
noquestions
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
noquestions
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

April 09 2017

noquestions
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak

April 08 2017

noquestions
 Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają  do swoich kobiet. A ja Chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— i wzajemnie w drugą stronę.
noquestions
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viachemiczna chemiczna

April 05 2017

noquestions
Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.
— Witkacy
Reposted fromtomowa tomowa viazEveR zEveR
noquestions
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
Reposted fromsoadysta soadysta viawishyouwerehere wishyouwerehere
noquestions
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)

April 04 2017

noquestions
Reposted frommeem meem viabanshe banshe
noquestions
1335 114e 390
Reposted fromwwannie wwannie viabanshe banshe
noquestions
7754 041e 390
#me
Reposted fromapatia apatia viabanshe banshe
noquestions
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viabanshe banshe
noquestions
6649 9fcf 390
szaleję bez Ciebie ..
Reposted fromjethra jethra viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viachemiczna chemiczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl