Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

noquestions
Czas zawalczyć o swoje życie
Reposted bySkydelan Skydelan

February 15 2019

noquestions
noquestions
Reposted fromjasminum jasminum viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
8569 7840 390
Reposted fromIriss Iriss viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
5787 c24c 390
Reposted fromxopolly xopolly viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
9327 2c7c 390
noquestions
0974 1565 390

February 07 2019

noquestions
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viaawakened awakened
noquestions
Tęsknota staje się piękniejsza kiedy wiesz, że ta druga osoba też tęskni. 
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnohejka nohejka viaawakened awakened
noquestions
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viaawakened awakened
noquestions
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaawakened awakened
noquestions
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaawakened awakened
noquestions
6233 67f1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened

February 05 2019

noquestions
1705 10a0
nie jest łatwo wybaczać
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
9525 fcce 390
fb.com
noquestions
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viaeternaljourney eternaljourney
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl