Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

noquestions
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
noquestions
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson

March 15 2017

noquestions
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
noquestions
noquestions
Jedno jest pewne: im milsza jesteś, tym bardziej dostajesz po dupie.
— prosta, życiowa zasada.
Reposted fromefemeryda efemeryda viazEveR zEveR

March 13 2017

noquestions
noquestions
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę który powie 'Jesteś MOJĄ kobietą'. A ja po prostu będę.
— Wieczorne frustracje.
noquestions
1987 9237 390

March 11 2017

Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)
noquestions
4458 78db 390
Reposted frompsychoo psychoo viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
- Nigdy nie lekceważ snów — powtarzała jej matka. — To głosy, które mówią o tym, co już wiesz, szepczą radę, której nie wzięłaś pod uwagę.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

March 08 2017

noquestions
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaheparyna heparyna
noquestions
Reposted fromkjn kjn viazEveR zEveR

March 07 2017

noquestions

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
noquestions
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
noquestions
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
noquestions
2098 03fe 390
Reposted frombadgal badgal viaeternaljourney eternaljourney
noquestions

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

noquestions
2224 07a0 390
Reposted frominaf inaf viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia
noquestions

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl