Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

noquestions
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viaeternaljourney eternaljourney
7471 b051 390
noquestions

May 16 2017

noquestions
noquestions
- Jak do miłości będziesz podchodzić jak pies do jeża to kiedy ty znajdziesz chłopaka? - A on mi po co? Skrzywdzi mnie jeszcze wiele sytuacji w życiu. - W każdej miłości jest cierpienie. - Nie rozumiem szału na wybieranie sobie kata, podawanie mu noża i pokazywanie gdzie ma celować...
— Z cyklu rozmowy z Mery; ciąg dalszy
noquestions
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
0769 ecd3 390

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viaeternaljourney eternaljourney

May 15 2017

noquestions
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney

May 14 2017

noquestions
8569 1708 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
noquestions
0763 8d19 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

May 09 2017

noquestions
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
noquestions
noquestions
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
1498 387d 390
noquestions
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
noquestions
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
noquestions
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
noquestions
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl