Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

noquestions
8218 c7a7 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaawakened awakened
noquestions
7106 d514 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 30 2017

noquestions
noquestions
0163 2651 390
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Niewielu ludzi potrafi podtrzymywać przyjaźń na odległość. I na ogół to jest znacznie łatwiejsze dla tego, kto odjeżdża, niż dla tych, którzy zostają.
— Rosie Rushton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
9428 d0a4 390
Reposted from4dr1 4dr1 viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viaeternaljourney eternaljourney

June 29 2017

noquestions
Wiesz, myślę, że mogłabym o Tobie zapomnieć...gdyby tylko nie moje nogi, które odmawiają posłuszeństwa na Twój widok, gdyby nie moje serce, które wyskakuje na Twój widok, gdyby nie ręce, które szukają Twoich, gdyby nie oczy, które Cię stale wypatrują, gdyby nie umysł, który wciąż rozkazuje wierzyć.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxsneakyx xsneakyx
noquestions
5741 4486 390
Reposted fromfrotka frotka
noquestions
5747 a07f 390
Reposted fromfrotka frotka
noquestions
Przypadki chodzą po ludziach. Cholerne i złe przypadki, które wprowadzają człowieka w stan, w którym musi bardzo się powstrzymywać przed tym, aby nie zdemolować całego mieszkania, nie trzasnąć komputerem o ścianę, a następnie nie wyskoczyć przez okno. Co więcej, gdy takie przypadki człowieka dopadną, ma przedziwne wrażenie, że przydarzają się one tylko i wyłącznie jemu, że reszta świata wolna jest od tego typu zbiegów okoliczności. Że po prostu urodziłeś się, bracie, w złym czepku i pod lewą gwiazdą, i choćbyś nie wiadomo jak rozważne i mądre decyzje podejmował przez całe swoje życie, to niestety, jedno głupie losowe zdarzenie może obrócić wszystko w popiół.
— Żulczyk, Jak nie zostałem gwiazdą w USA, Exclusiv
7336 1a07 390
noquestions
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
noquestions
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
noquestions
8054 a1b3
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 28 2017

noquestions

Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaawakened awakened
noquestions
7190 84f5 390
Reposted fromthinredline thinredline viaawakened awakened
noquestions
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSeventeenRed SeventeenRed
noquestions
Rzadko chowam dumę w kieszeń, ale jak już to robię to coś to musi znaczyć. Więc jeśli wyciągam do Ciebie rękę pierwsza to Ty masz ją przyjąć. Nie przyjąłeś? Okej, tylko już nie licz na nic więcej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl