Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
noquestions
9932 320c 390
Reposted fromwombinka wombinka viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
noquestions
1533 4654 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
noquestions
noquestions
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
noquestions
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą dlaczego wymagają szacunku .Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje. 
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy.
Reposted fromzenibyja zenibyja viachemiczna chemiczna

August 01 2017

noquestions
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
noquestions
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSeventeenRed SeventeenRed
noquestions
Czasem bywa, że nic nie dzieje się tak, jak się spodziewamy
— Hardy 'Z dala od zgiełku'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed

July 31 2017

noquestions
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Ludzie czasem zawodzą, czasami zachowują się poniżej naszych oczekiwań.
— Olivia S. "Dwoje nie do pary"
noquestions
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
8025 3e59 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

July 21 2017

noquestions
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
noquestions
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viachemiczna chemiczna

July 20 2017

noquestions
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg

July 18 2017

noquestions
8224 8b40 390
noquestions
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl