Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

noquestions
Znów jest mi przykro i nie mam co z tym zrobić. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viawiatrem-upojeni wiatrem-upojeni
noquestions
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viawiatrem-upojeni wiatrem-upojeni
noquestions
noquestions
Kiedyś ktoś mnie zapytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Odpowiedziałam,że nie wiem. Że chyba nie ma takiej rzeczy. Teraz już umiem odpowiedzieć na to pytanie. Gdy dziś mnie zapytacie co jest dla mnie najtrudniejsze,odpowiem :
-Najtrudniej w życiu patrzeć jest w oczy ukochanej osoby i widzieć pustkę. Zupełne nic. Obojętność , zero tęsknoty. Najtrudniej czuć że się ją kocha cała sobą i wiedzieć że bez niej nie można żyć ale ona bez ciebie jest szczęśliwa. Najtrudniej kochać bez wzajemności.
Tak. Tak bym odpowiedziała.

— Marilyn Monroe
Reposted frommhsa mhsa viawiatrem-upojeni wiatrem-upojeni
noquestions
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
noquestions
0783 7748 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
noquestions
pewne uczucia zostają na zawsze.
— h. murakami
noquestions
3014 ef74 390
Reposted fromyannim yannim viaawakened awakened
noquestions

Nie ma takiego zła, które potrafi zniszczyć prawdziwą miłość. I takiej nienawiści, która potrafi zniszczyć prawdziwe dobro. 

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
noquestions
Można się bać miłości, można jej unikać, ignorować ją i uciekać przed nią, ale ona w końcu i tak nas dopadnie. I tylko od naszego podejścia zależy, czy wykorzystamy tę jedną jedyną szansę na to, by odnaleźć z kimś nasze szczęście.
— K.N. Haner - "Drwal. Miłość, która narodziła się z natury"
noquestions
Przeznaczenia jednak nie da się oszukać. Los zawsze znajdzie sposób, by połączyć to, co ma być razem.
— Marcin Margielewski - "Jak podrywają szejkowie"
noquestions
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Wiem, że chowasz w sobie więcej, pewnie całe lata gówna, które zasłaniałaś uśmiechem.
— Jennifer Niven - "Wszystkie jasne miejsca"
noquestions
noquestions
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney

April 26 2019

noquestions
8952 fb32 390
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
8946 5704 390
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
noquestions
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
noquestions
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaeternaljourney eternaljourney

March 04 2019

noquestions
4127 03ed 390
Reposted fromLookrecja Lookrecja viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl